Perquè intervenir?

En què consisteix?

Quins objectius té?

A qui va dirigit?

al·lèrgia i escola

Al·lèrgia i escola és un programa educatiu dirigit al personal docent i no docent, dels centres educatius, que tenen a la seva aula i/o menjador escolar algun nen o nena amb al·lèrgia alimentària.

Sovint, la presència d'un infant al·lèrgic als aliments crea inseguretat al personal dels centres educatius, al propi alumne i als seus pares.

Al·lèrgia i escola pretén ser una eina per gestionar, facilitar i promoure una escolarització segura als alumnes que tenen algun tipus d'al·lèrgia alimentària amb tres objectius i principis fonamentals:

1.

Facilitar l'aprenentatge de coneixements, habilitats i mesures preventives en matèria d'al·lèrgies alimentàries al personal dels centres educatius.

2.

Promoure coneixements pràctics per actuar davant una reacció al·lèrgica, ja sigui lleu o greu (anafilaxi).

3.

Facilitar la integració dels infants amb al·lèrgia alimentària en tot tipus d'activitats que es realitzen als centres educatius o de lleure.