Perquè intervenir?

En què consisteix?

Quins objectius té?

Al·lèrgia i escola

al·lèrgia i escola

a qui va dirigit?

La intervenció va dirigida al personal docent i no docent de centres educatius i centres dedicats a les activitats de lleure.