Perquè intervenir?

En què consisteix?

Al·lèrgia i escola

al·lèrgia i escola

A qui va dirigit?

quins objectius té?

L'objectiu és implementar un programa educatiu, mitjançant una intervenció educativa sobre com gestionar l'al·lèrgia alimentària als centres educatius.

 

Es pretén formar el personal d'aquest àmbit potenciant coneixements, habilitats i actituds, per satisfer les seves necessitats referents a l'al·lèrgia alimentària, i així, assegurar i garantir una escolarització segura i una correcta actuació en cas de reaccions adverses, com pot ser l'anafilaxi, de l'alumnat amb al·lèrgia als aliments.

1.

Promoure una escolarització segura als alumnes que tenen algun tipus d’al·lèrgia alimentària.

2.

Facilitar l’aprenentatge de coneixements, habilitats i mesures preventives al personal dels centres educatius.

3.

Promoure coneixements pràctics per actuar davant una reacció al·lèrgica, ja sigui lleu o greu (anafilaxi).