què és?

l'al·lèrgia alimentària

quinsón?

al·lèrgens alimentaris més freqüents

reaccions?

quina reacció pot ocasionar un al·lergen

tractament?

davant una reacció al·lèrgica

què és?

l'al·lèrgia alimentària

quinsón?

al·lèrgens alimentaris més freqüents

reaccions?

quina reacció pot ocasionar un al·lergen

tractament?

davant una reacció al·lèrgica

què és?

l'al·lèrgia alimentària

quinsón?

al·lèrgens alimentaris més freqüents

reaccions?

quina reacció pot ocasionar un al·lergen

tractament?

davant una reacció al·lèrgica

què és?

l'al·lèrgia alimentària

quinsón?

al·lèrgens alimentaris més freqüents

reaccions?

quina reacció pot ocasionar un al·lergen

tractament?

davant una reacció al·lèrgica

sobre l'al·lèrgia alimentària...

què és?

l'al·lèrgia alimentària

És una reacció immunitària de l'organisme davant d'una substància externa que entra en ell, ja sigui per ingestió, inhalació o per contacte. L'organisme es manifesta clínicament a través de diferents signes i símptomes més lleus o més greus segons l'òrgan afectat (rinitis, conjuntivitis, asma bronquial, dermatitis atòpica) i / o altres manifestacions cutànies i digestives (urticària, faves a la pell, dolor abdominal, nàusees, vòmits).


L'al·lèrgia a aliments es produeix quan la persona reacciona amb símptomes al contacte, ingestió o inhalació de les proteïnes d'un aliment.


L'al·lergen és la substància que pot causar una reacció d'hipersensibilitat (al·lèrgica) en persones susceptibles, que han tingut una exposició reiterada a aquesta substància.

El nostre sistema immunitari ens defensa de substàncies com són els bacteris, toxines i virus. En canvi, en una persona al·lèrgica reconeix de forma incorrecta certs components dels aliments com nocius. La gravetat d'una reacció al·lèrgica pot variar entre diferents persones. La reacció pot ocasionar-se en minuts o en poques hores. 


quinsón?

al·lèrgens alimentaris més freqüents

Hi ha més de 120 aliments descrits com a causants d'al·lèrgies alimentàries.

A Espanya els principals aliments que produeixen al·lèrgia amb més freqüència en nens són: la llet, l'ou i el peix, seguits dels llegums i els fruits secs.

En adults, els aliments majoritàriament implicats són les fruites i els fruits secs, seguits del peix, el marisc i els cereals.

A Catalunya els més freqüents fins als 5 anys són la llet, l'ou i el peix.

 

 

 

 

 

 

 

reaccions?

quina reacció pot ocasionar un al·lergen

Les reaccions pròpies de les al·lèrgies alimentàries varien molt en funció de la persona afectada. Algunes d'aquestes reaccions poden ser molt lleus i afectar només a una part o sistema de l'organisme. Altres poden ser més greus i afectar més d'un sistema de l'organisme. Les reaccions poden ocórrer durant els primers minuts o trigar diverses hores a aparèixer després de l'exposició a l'al·lergen alimentari.

La simptomatologia o manifestacions clíniques, variaran segons l'òrgan o sistema de l'organisme afectat:

 

  • Sistema respiratori: Tos persistent, xiulets, dificultat respiratòria (ofec), dificultat per empassar, canvi de veu i rinitis.

  • Sistema cutani (més freqüents): Urticària, ronxes (faves). Picor i opressió al paladar i a la gola. Inflamació llavis i parpelles. Conjuntivitis.

  • Sistema digestiu: Vòmits, nàusees, diarrees, dolor abdominal agut.

  • Sistema nerviós: Pèrdua del coneixement.

  • Sistema cardiovascular: Mareig, hipotensió, desmai, cianosi.

  • Anafilaxi: Reacció al·lèrgica greu d'instauració ràpida i potencialment mortal, després del contacte amb l'al·lergen, i quan hi ha afectació de 2 o més òrgans o sistemes de l'organisme.

Les conseqüències més greus són: l'obstrucció de la via aèria (edema laringi) i l'aturada cardiorespiratòria per broncospasme i/o col·lapse vascular. Les causes més freqüents inclouen els aliments, els fàrmacs i les picades d'insectes (abelles i vespes).


Els símptomes solen aparèixer en menys d'una hora després de la presa de l'aliment, però també poden aparèixer ràpidament en pocs minuts o immediatament després de la ingestió.

tractament?

davant una reacció al·lèrgica

 

El principal tractament per evitar una reacció al·lèrgica és evitar la causa (al·lergen) que la produeix. Encara que, de manera accidental, pot donar-se una exposició que desencadeni una reacció. Aquesta s'afrontarà amb un tractament o un altre depenent de la gravetat.

 

L'al·lergòleg és l'especialista que prescriurà a cada pacient el tractament precís.

De forma general:

Si es tracta d'una reacció al·lèrgica lleu, possiblement estaran indicats els antihistamínics, complementats, o no, amb els corticoides. 

 

No obstant això, en casos de reaccions al·lèrgiques greus, com és l'anafilaxi, l'adrenalina intramuscular és el fàrmac d'elecció.

L'adrenalina o epinefrina és una hormona natural produïda per les glàndules suprarenals. Provoca relaxació de la musculatura pulmonar, permetent que, l'aire inspirat entri amb més facilitat i, alhora, estimula el cor, augmentant la freqüència cardíaca. Existeixen en el mercat espanyol dos tipus d'auto-injectors: JEXT i ALTELLUS.